ברק רוזן, ישראל קנדה - ICE

ברק רוזן, ישראל קנדה – ICE