יצירת קשר

משרדים ראשיים: המנופים 2
הרצליה פיתוח, 4672553

טלפון: 09-9710900
פקס: 09-9518005

למחלקת מכירות:
marketing.ca@canada-israel.com

למחלקת שירות לקוחות
investorrelations@canada-israel.com