פאנגאיה מקב’ קנדה ישראל מוכרת 46% מזכויותיה בפרויקט W פריים ב-83 מיליון שקל

כפי שפורסם בדה מרקר, חברת פאנגאיה נדל”ן לקבוצת קנדה ישראל, תמכור בתמורה ל-83 מיליון שקלים, 46% מהזכויות בפרוייקט W PRIME, שבפארק צמרת בת”א, לאלקטרה נדל”ן.

הרכישה מותנית בקבלת אישור לעסקה מהבנק המלווה, שהוא זה שהעניק את המימון לחברת הבת של אלקטרה, שהמתחם בבעלותה. בשלב הראשון, תעביר אלקטרה 34 מליון שקל, שישה מיליון מתוכם, ישולמו ישירות למשרד מיסוי מקרקעין.
היתרה תשולם באמצעות הסבת חוב או פירעונו לבנק המלווה.

הקרקע המדוברת, מיועדת להקמת בניין מגורים יוקרתי בן 44 קומות, ששוויו 600-700 מיליון שקלים.

זהו מגדלה השלישי של חברת פאנגאיה נדל”ן מקבוצת קנדה ישראל, בשכונת פארק צמרת שבת”א, ולאחר הרכישה, גם פאנגאיה נדל”ן וגם אלקטרה נדל”ן הולכות לשאת בהתחייבות המתחם, באופן שווה.