Barak rozen calcalist 1

העסקאות הגדולות של ברק רוזן וישראל קנדה

כלכליסט הקדישו כתבה לפועלם של ברק רוזן והחברה הציבורית בראשה הוא עומד, ישראל קנדה, ותיארו את הפעולות המשמעותיות שעשו בשנה האחרונה. אחת מהן היא ההוצאה לפועל של המיזם להעברת חברת WIX, חברה בינלאומית ענקית, מנמל תל אביב למתחם החדש באיזור צומת גלילות.

מדובר בקומפלקס גדול בשם Blue שהוקם על ידי ישראל קנדה, שנבנה בימים אלו, בעלות של מיליארד וחצי שקלים. WIX התקשרו עם ישראל קנדה בהסכם חכירה לעשר שנים, עם אופציות להארכה עבורה. החברה תעבור לאכלס את המבנה בשלב הראשון כבר בשנת 2022.