אות מצוינות עסקית לקנדה ישראל

אות מצוינות עסקית לקנדה ישראל

חברת קנדה ישראל ומייסדיה ברק רוזן ואסי טוכמאייר הם הזוכים באות מצוינות עסקית בייזום נדל”ן לשנת 2018. האות הוענק ע”י דורון כהן, יו”ר ומנכ”ל דן אנד ברדסטריט ישראל במהלך כנס “עיר הנדל”ן של המרכז לבנייה שנערך באילת. זוכי הפרסים והאותות נקבעו ע”י  לאחר החלטת ועדת השיפוט שהורכבו מנציגי ענף הנדל”ן ונציגי ועידת “עיר הנדל”ן”.

אות מצוינות עסקית לקנדה ישראל
אות מצוינות עסקית לקנדה ישראל